Home

Organisatie

Bij ’t Gerack werken ongeveer 300 mensen. De grootste groep medewerkers zijn de mensen in de zorg en welzijn: verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en begeleiders. Daarnaast zijn er mensen die bij het bedrijfsbureau werken: bij Personeel & Organisatie, bij Financiën en bij Kwaliteit. Stichting 't Gerack voldoet aan de Zorgbrede Governance Code door dat er twee bestuurslagen zijn, directie bestuur en de Raad van Toezicht.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer H. Duijst (Henk) is voormalig voorzitter van Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord/Zorgroep Fivelland (2003 - 2016). Hij is voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht van onze organisatie.
  • Mevrouw M. Schreur (Marita) is bestuurder van de stichting Burgemeester Harmsma School. Haar aandachtsgebied binnen onze organisatie zijn de financiën.
  • De heer J. Sprangers (Jeroen) is advocaat en partner bij Rein advocaten en zal als lid van de Raad van Toezicht zijn juridische achtergrond inzetten.

 

De organisatie wordt aangestuurd door:

Directeur-bestuurder: mevrouw drs. Geke Blokzijl

Manager zorg: mevrouw drs. Riekje Elema

Manager bedrijfsvoering en innovatie: de heer Christiaan Baas

 

Medezeggenschap bij ’t Gerack is geregeld via een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.

Met vragen over hygiëne en infectiepreventie, kunt u terecht bij de Manager Zorg, mevrouw Riekje Elema (r.elema@gerack.nl)

Met vragen over privacy en informatiebeveiliging, kunt u terecht bij: de heer Christiaan Baas (c.baas@gerack.nl)Anbi gegevens Stichting vrienden van Hunsingoheerd en De Mieden

Naam van de organisatie

Stichting vrienden van Hunsingoheerd en De Mieden

RSIN/fiscaal nummer: 805155764

Contactgegevens

Industrieweg 14b, 9981 HJ, Uithuizen

Postbus 49, 9980 AA, Uithuizen

Tel. 0595 - 745010

e-mail: info@gerack.nl

Omschrijving van de doelstelling (vanuit de statuten)

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het welzijn van alle bewoners van de wooncentra Hunsingoheerd en de Mieden in de gemeente Eemsmond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen van het beleid

De stichting is alert op signalen van de bewoners en wil bijdragen aan activiteiten of investeringen welke te bewoners ten goede komen. De stichting overlegt met de directie en met de cliëntenraad van ’t Gerack of- en op welke wijze, zij een bijdrage kan leveren.

 

Beloningsbeleid van de bestuurders, verslag van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en financiële verantwoording

Het meest recente jaarverslag inclusief jaarrekening kunt u hier downloaden: 

PDF icon gerack-jaarverslag_2016.pdf

Actueel

OR 't Gerack
maandag, december 11, 2017 - 14:06