Home

Indicaties en kosten

Er verandert veel in de zorg en ook in de bekostiging van de zorg. Mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben, vallen per 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg. Hebt u alleen verpleging en verzorging nodig, dan valt u vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Wij van ’t Gerack blijven ijveren om u de zorg te geven die u nodig hebt. We zullen u zo goed mogelijk informeren over eventuele veranderingen.

Indicatie voor zorg

Op welke en hoeveel zorg u recht hebt, dat wordt bepaald door een onafhankelijke instantie indien de zorg onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) valt. Met de beoordelingsbrief van deze instantie komt u bij de coördinerend verpleegkundige van ’t Gerack. Die luistert eerst heel goed naar wat u zelf precies wilt. Vervolgens proberen we afspraken te maken waar u zich prettig bij voelt. Die afspraken leggen we vast in een zogenoemde Zorgovereenkomst. Zo is voor alle betrokkenen duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Als de situatie verandert, passen we de afspraken in overleg aan. Voor zorg thuis die onder de ZVW (Zorgverzekeringswet) valt, stelt de verpleegkundige van ’t Gerack de indicatie. Op dezelfde manier als hierboven beschreven maakt u met de verpleegkundige afspraken over welke zorg u nodig hebt.

Indicatie voor huishoudelijke ondersteuning

Of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning, wordt bepaald door de gemeente. U kunt ons vragen om u te helpen bij de aanvraag. Het is afhankelijk van uw inkomen wat een hulp in de huishouding kost. U betaalt in elk geval een eigen bijdrage. U kunt natuurlijk ook zonder indicatie zelf en op eigen kosten een hulp in de huishouding nemen.

Indicatie voor dagbesteding

Om gebruik te kunnen maken van dagbesteding hebt u een indicatie nodig voor ‘begeleiding groep’. Die kunt u bij de gemeente aanvragen; veelal hebt u een diagnose en een verklaring via uw huisarts nodig. Wij bieden zo nodig ondersteuning bij het aanvragen van de indicatie. Het is afhankelijk van uw inkomen wat de Dagbesteding kost. U betaalt in elk geval een eigen bijdrage. We vragen van u een kleine bijdrage van € 1,- per dagdeel voor de extra activiteiten.

Eigen bijdrage

Voor zorg die onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) valt betaalt u een eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Meer informatie hierover vind u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz

Aanvullende diensten

Niet alle diensten die 't Gerack kan verstrekken onder verzekerde zorg. Sommige kosten, zoals het gebruik van consumpties, telefoon, kapper of pedicure, of het verzorgen van de was, zijn voor eigen rekening. De diensten die wij aan u leveren en die niet worden vergoed, noemen wij  “aanvullende diensten”. Uiteraard staat het u vrij om al dan niet gebruik te maken van deze diensten. Voor de vaststelling van de tarieven sluit 't Gerack aan bij de indeling die Zorginstituut Nederland maakt op de website www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen#Wassenvanlinnenenkleding

Tarieven voor aanvullende diensten bij 't Gerack

Als u tijdelijk of langdurig verblijft in een zorginstelling, zorgt ‘t Gerack voor een groot aantal zaken. Zo worden onder andere uw kamer of appartement, maaltijden, verzorging en ontspanning geregeld. Waar u precies recht op heeft in een zorginstelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland (https://www.zorginstituutnederland.nl/). Naast deze standaard voorzieningen biedt ’t Gerack aanvullende producten en diensten.

Deze aanvullende producten en diensten zijn slechts een service. U bent nooit verplicht hier gebruik van te maken. Voor deze extra services mag een zorginstelling kosten in rekening brengen. In onderstaande schema een overzicht van de mogelijkheden van’t Gerack.

Verblijfskosten zonder indicatie, kan ook logeren voor mantelzorg/ verwanten zijn

€ 25,- per nacht

Warme maaltijd voor bezoek*

Vanaf € 6,- per maaltijd (afhankelijk aantal gerechten per maaltijd)

Broodmaaltijd bezoek

€ 6,- per maaltijd

Schoonmaak**

€ 25,- per uur

Persoonlijke was

€ 45,- per maand

Wasverzorging merken met naamlabels  

€ 75,00 (eenmalig)

Dagbesteding WMO

€ 1, 00 per dag deel

Aansluiting vaste telefoon

€ 15,00 per maand

Gesprekskosten telefonie

Werkelijke kosten

Radio,  Tv aansluiting

€ 8,00 per maand

Internet

Eigen kosten

Vervoer, deelname sociale activiteiten

Werkelijke kosten en anders

€ 0,50 per kilometer

Inboedelverzekering en WA verzekering

€ 8,00 en € 3,00 per jaar

 

 

Particulier tarief voor (aanvullende) diensten

Tarief

Verpleging

 € 74,50 per uur

Oproepbare verpleging

  € 79,50 per uur

Persoonlijke verzorging

  € 49,50 per uur

Oproepbare verzorging

  € 53,50 per uur

Extra huishoudelijke hulp

  € 25,00 per uur

Begeleiding

 € 54,50 per uur

*indien tijdig is geserveerd

** deze schoonmaak bevat extra inzet buiten de gestelde indicatie hulp bij huishouden of indien er geen indicatie door de Gemeente of CIZ wordt toegewezen.

Activiteitenkalender

Klik op een datum met een blauw kader om de activiteit(en) op die dag te bekijken. De geheel blauwe datum is vandaag.
 

april

z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
Notatie: 04/26/2019
Klik op een datum om
een activiteit te bekijken

Actueel

OR 't Gerack
maandag, december 11, 2017 - 14:06