Home

Vacatures

 

Kom jij ook werken bij ’t Gerack?

Is zorg aan ouderen je passie en wil jij deel uit maken van een organisatie die volop in beweging is en die midden in haar leefomgeving staat, dan zijn wij op zoek naar jou! De Stichting ‘t Gerack heeft diverse mogelijkheden voor zorg aan ouderen. We bieden thuiszorg, huishoudelijke verzorging, dagbesteding, activiteitenbegeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging en verpleeghuiszorg. Deze activiteiten worden binnen Hunsingoheerd te Uithuizen, De Mieden te Uithuizermeeden en voor de Thuiszorg in de gehele gemeente Eemsmond voor onze cliënten uitgevoerd.

Onze stelregel is dat wij zorg bieden dichtbij huis en maken onze zorg huiselijk. Zorg op maat en op het juiste moment, zijn voor ons dus de basis van onze dienstverlening.

Om die zorg goed te kunnen blijven leveren, zijn wij op zoek naar verschillende collega’s, zowel in de verzorging als verpleging als in de huishoudelijke ondersteuning. Dus heb jij nog uren over en heb je ervaring in de zorg, dan komen we graag met jou in contact. Samen met jou willen we graag bespreken wat jouw wensen en onze mogelijkheden zijn.

Wij zijn met name op zoek naar:

 • Verpleegkundigen (BIG- geregistreerd)
 • Verzorgenden- IG (zelfstandig én teamplayer)
 • Verzorgenden (ondersteunen waar moet, bevorderen waar kan)
 • Helpenden (ook bevoegd tot uitdelen van medicatie of bereid zijn om dit te worden)

Voor al deze functies geldt dat het noodzakelijk is om gediplomeerd te zijn en dat je voldoende ervaring hebt met de vaktechnische handelingen die passen bij je werk en niveau. Hierdoor ben je in staat om op adequate wijze in te spelen op de behoeften van onze cliënten. We werken volgens zorgplannen.

Als  pragmatische organisatie die dicht bij haar cliënten staat bieden wij aan onze medewerkers een prettige, collegiale werksfeer, waarin aandacht voor elkaar, ontwikkeling en kwaliteit voorop staan. Vanzelfsprekend hebben we passende arbeidsvoorwaarden, conform de cao VVT.

Heb je interesse of wil je eens praten, kun je contact opnemen met de afdeling P&O. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0595- 745021 of via mail sollicitatie@gerack.nl.
Je kunt ook direct je brief en cv naar hetzelfde mailadres sturen. We zien je belangstelling graag tegemoet. 

---------------------------

Voor ons onderdeel Thuiszorg Noord HO zijn wij op zoek naar

Vakantiekrachten en Flexwerkers

voor de functie van

Medewerker Huishoudelijke ondersteuning (variabele uren)

Als medewerker huishoudelijke ondersteuning kom je bij de cliënten thuis en ben je daar het visitekaartje van onze organisatie. Voor de veelal oudere cliënt verricht je huishoudelijke werkzaamheden, zodat deze in een prettige en schone omgeving zelfstandig kan blijven wonen.

Functie-eisen:

 • Je bent flexibel, enthousiast, representatief en betrokken
 • Je kunt zelfstandig werken en kent je verantwoordelijkheid richting cliënt
 • Je hebt ervaring als medewerker huishoudelijke ondersteuning
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de ouderenzorg.
 • Je woont in de gemeente Eemsmond, Loppersum of Winsum.

Wij bieden:
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een prettige en dynamische werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden en salariëring is conform CAO VVT. De functie is ingedeeld in FWG 10.

Informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Caroline Kwant, medewerker P&O, telefoonnummer 0595-745021.

Sollicitatie:
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie vóór 18 juni 2017, bij voorkeur via e-mail, richten aan
sollicitatie@gerack.nl / ‘t Gerack, postbus 49, 9981 AA Uithuizen, t.a.v. mevr. C. Kwant, medewerker P&O.
Graag reageren met sollicitatie-/motivatiebrief + uitgebreide CV.

In de onderwerpregel vermelden: sollicitatie vakantiekracht/flexwerker medewerker HO.
Wil je in je brief aangeven hoeveel uren per week je beschikbaar bent?

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste.

-------------------------------------

Algemeen
De Stichting ’t Gerack exploiteert de woon-zorgcentra De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen en biedt via Thuiszorg Noord aan zelfstandig wonende senioren in de gemeente Eemsmond huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verpleging. Bovendien kunnen thuiswonende ouderen gebruik maken van de voorzieningen van ‘t Gerack. Zo worden vanuit Hunsingoheerd en De Mieden sociale en culturele activiteiten aangeboden, maar ook maaltijdservice, begeleiding en dagopvang. Stichting ’t Gerack fungeert als leerbedrijf voor diverse opleidingen op verschillende niveaus.

Binnen Thuiszorg ontstaan op korte termijn meerdere vacatures voor de functie van

Medewerker Huishoudelijke Ondersteuning (uren in overleg)
Als medewerker huishoudelijke ondersteuning kom je bij de cliënten thuis en ben je daar het visitekaartje van onze organisatie. Voor de veelal oudere cliënt verricht je huishoudelijke werkzaamheden, zodat deze in een prettige en schone omgeving zelfstandig kan blijven wonen.

Functie-eisen:

 • Je bent flexibel, enthousiast, representatief en betrokken
 • Je kunt zelfstandig werken en kent je verantwoordelijkheid richting cliënt
 • Je hebt ervaring als medewerker huishoudelijke ondersteuning
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de ouderenzorg.
 • Woonachting in de gemeente Eemsmond, Loppersum of Winsum.

Wij bieden:
De arbeidsvoorwaarden en salariëring is conform CAO VVT. De functie is ingedeeld in FWG 10.

Informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Caroline Kwant, medewerker P&O, telefoonnummer: 0595-745021.

Sollicitatie:
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie vóór 1 augustus 2017, bij voorkeur via e-mail, richten aan sollicitatie@gerack.nl / ‘t Gerack, postbus 49, 9981 AA Uithuizen, t.a.v. mevr. C. Kwant, medewerker P&O. Graag reageren met sollicitatie-/motivatiebrief + uitgebreide CV. . Indien er eerder een geschikte kandidaat wordt gevonden, dan sluit de procedure eerder.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste.

----------------------------------------------------------------

Actuele algemene informatie over 't Gerack

’t Gerack volop in beweging

Zorgorganisatie ’t Gerack biedt ouderen in de regio Noord Groningen een breed scala aan diensten en faciliteiten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

’t Gerack beschikt over twee woonzorgcentra: De Mieden in Uithuizermeeden en Huisingoheerd in Uithuizen met een zelfstandige thuiszorgafdeling en een grote afdeling huishoudelijke ondersteuning. In deze centra en in de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning werken 300 medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de zorg en het welzijn van onze cliënten.

Zorg op maat
Centraal in de visie van ’t Gerack staat ‘Zorg op maat’. Onze cliënten geven zelf richting aan hun leven en de bijbehorende zorgondersteuning. Het leveren van goede zorg, hoeft niet altijd in een instelling of door fysieke aanwezigheid te gebeuren. Door slimme ICT-toepassingen en met moderne hulpmiddelen leveren we zorg aan mensen thuis en met behoud van zoveel mogelijk regie van de mensen zelf.

Inspelen op ontwikkelingen
De financiering en organisatie van de ouderenzorg verandert. De overheid en zorgverzekeraars willen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ouderen willen dat zelf ook. Daarom is ’t Gerack volop in beweging. Om nu en in de nabije toekomst te kunnen blijven inspelen op de wensen van ouderen in de regio Noord Groningen.

Kees Bouter, directeur zorg a.i.: “’t Gerack heeft in de afgelopen maanden de nodige veranderingen doorgevoerd. Wat mij opvalt, is dat deze ontwikkelingen geen effect hebben op de loyaliteit van onze medewerkers. De zorg voor onze cliënten heeft op geen enkele wijze hieronder geleden. Onze medewerkers blijven zich even enthousiast inzetten voor onze cliënten. Dat vind ik heel bijzonder aan onze organisatie. Hier heb ik veel respect voor, want veranderen is niet gemakkelijk.

Hoge waardering van cliënten
Cliënten waarderen de betrokkenheid van de medewerkers van ’t Gerack. De organisatie scoort hoog als het gaat om cliënttevredenheid. Onlangs heeft WMO support een ervaringsonderzoek in de regio uitgevoerd. Cliënten geven ’t Gerack gemiddeld een 7,9. De kwaliteit van het schoonmaken krijgt een 8,5 en onze huishoudelijke hulp zelfs een 8,7. ’t Gerack is trots op die positieve beoordeling.

Persoonlijke zorg

Uitgangspunt bij het inrichten van de zorg is de behoefte van de cliënt. Die zorgbehoefte is vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. Twee keer per jaar wordt dit zorgplan besproken met de cliënt, familie en mantelzorgers, zodat de zorg telkens aansluit op de wensen, behoeften en onmogelijkheden van cliënten. Zo blijft de cliënt zelf regie voeren over zijn leven en de ondersteuning die daarbij past.

Cliënten moeten het gevoel hebben dat zij gehoord worden door hun verzorgende. Om dat mogelijk te maken voeren zorgmedewerkers bij ’t Gerack zoveel mogelijk alle taken bij de cliënt zelfstandig uit. Ook de technische handelingen. We willen dat er zo min mogelijk verschillende hulpverleners bij de cliënt komen.  In afstemming met hun teamleden en uiteraard binnen afgesproken kaders van de artsen.

Met hun praktijkervaring en ideeën leveren medewerkers een belangrijke bijdrage aan het beleid van onze organisatie. Daarom zijn de lijnen bij ’t Gerack informeel en kort. Een ruim aanbod van praktische scholingen en trainingen worden aangeboden om medewerkers te begeleiden bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Mirjam Speek, wijkverpleegkundige: De wens van onze cliënten is ons uitgangspunt. De afspraken die zijn vastgelegd in het zorgplan zijn leidend voor de zorg die we bieden. Bij ’t Gerack wordt van medewerkers een hoge mate van zelfstandig werken gevraagd. Dat betekent dat we al onze kwaliteiten als zorgprofessional kunnen inzetten. Juist daarom werken medewerkers met plezier bij ons.

Aandacht voor kwaliteit en veiligheid
’t Gerack wil goede zorg op maat aanbieden. Zorg die bovendien betaalbaar is. Dat betekent dat ’t Gerack telkens zoekt naar mogelijkheden om de zorg slimmer te organiseren. Door bijvoorbeeld samen te werken met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. Maar ook door gebruik te maken van moderne technieken en digitale hulpmiddelen. De invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier en de medicatie app helpen medewerkers bij het rapporteren en het bevorderen van veiligheid en kwaliteit.  

Virtuele thuiszorg
In april 2017 is ’t Gerack gestart met het virtuele thuiszorgproject. Dit is het eerste tele-zorgproject in Nederland dat op grote schaal zorg op afstand biedt met behulp van moderne ICT-technieken en hulpmiddelen. Via een ‘smartwatch’ en een tablet kunnen gezondheidsdata worden uitgewisseld tussen de cliënt en de zorgverlener van ’t Gerack. Ook biedt het project mogelijkheden om sociale contacten te leggen via een digitale stamtafel. Met als resultaat niet alleen betere zorg, maar ook het tegengaan van eenzaamheid.

Studenten van de Noorderpoort en Hanzehogeschool geven de deelnemers aan het tele-zorgproject instructies over het gebruik van de tablet. Voor sommige ouderen is het de eerste keer dat ze met een tablet werken. Zij reageren enthousiast.

Bewoner Huisingoheerd: “Ik heb nog nooit een IPad in mijn handen gehad. Onlangs kreeg ik uitleg van een student wat ik  allemaal met zo’n tablet kan doen. Ik vind het geweldig dat ik dit op mijn leeftijd nog leer. Ik hoop binnenkort via de IPad contact te leggen met mijn zoons, die beide ver weg wonen. 

 

Actueel