Home

Organisatie

Bij ’t Gerack werken ongeveer 300 mensen. De grootste groep medewerkers zijn de mensen in de zorg en welzijn: verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en begeleiders. Daarnaast zijn er mensen die bij het bedrijfsbureau werken: bij Personeel & Organisatie, bij Financiën en bij Kwaliteit. Stichting 't Gerack voldoet aan de Zorgbrede Governance Code door dat er twee bestuurslagen zijn, directie bestuur en de Raad van Toezicht.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer H. Duijst (Henk) is voormalig voorzitter van Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord/Zorgroep Fivelland (2003 - 2016). Hij is voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht van onze organisatie.
  • Mevrouw M. Schreur (Marita) is bestuurder van de stichting Burgemeester Harmsma School. Haar aandachtsgebied binnen onze organisatie zijn de financiën.
  • De heer J. Sprangers (Jeroen) is advocaat en partner bij Rein advocaten en zal als lid van de Raad van Toezicht zijn juridische achtergrond inzetten.

 

De organisatie wordt aangestuurd door:

Directeur/bestuurder ad interim: de heer drs. Pieter Albracht

Directeur zorg ad interim: de heer drs. Kees Bouter

Directielid: de heer Ronald Helder

 

Medezeggenschap bij ’t Gerack is geregeld via een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.

Met vragen over hygiëne en infectiepreventie, kunt u terecht bij de directeur Zorg, ad interim, de heer Kees Bouter (c.bouter@gerack.nl)

Met vragen over privacy en informatiebeveiliging, kunt u terecht bij: Hoofd Facilitaire Dienst, de heer Jaap van Houten (j.vanhouten@gerack.nl)

Anbi gegevens Stichting vrienden van Hunsingoheerd en De Mieden

Naam van de organisatie
Stichting vrienden van Hunsingoheerd en De Mieden
RSIN/fiscaal nummer: 805155764

Contactgegevens
Industrieweg 14b, 9981 HJ, Uithuizen
Postbus 49, 9980 AA, Uithuizen
Tel. 0595 - 745010
e-mail: info@gerack.nl

Omschrijving van de doelstelling (vanuit de statuten)
De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het welzijn van alle bewoners van de wooncentra Hunsingoheerd en de Mieden in de gemeente Eemsmond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen van het beleid
De stichting is alert op signalen van de bewoners en wil bijdragen aan activiteiten of investeringen welke te bewoners ten goede komen. De stichting overlegt met de directie en met de cliëntenraad van ’t Gerack of- en op welke wijze, zij een bijdrage kan leveren.

Raad van Bestuur
Bestaat uit de volgende personen:
De heer H. Duijneveld
De heer E.K. Veenstra
De heer G.H. Eerelman
 

Beloningsbeleid van de bestuurders, verslag van de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen kalenderjaar en financiële verantwoording
De meest recente jaarverslag kunt u opvragen bij ons via e-mail info@gerack.nl
De bestuurders zijn onbezoldigd.
Aan giften is door de Stichting Vrienden van Hunsingoheerd en de Mieden in 2013 € 8.006 ontvangen.

Actueel