Home

Indicaties en kosten

Er verandert veel in de zorg en ook in de bekostiging van de zorg. Mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben, vallen per 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg. Hebt u alleen verpleging en verzorging nodig, dan valt u vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Wij van ’t Gerack blijven ijveren om u de zorg te geven die u nodig hebt. We zullen u zo goed mogelijk informeren over eventuele veranderingen.

Indicatie voor zorg
Op welke en hoeveel zorg u recht hebt, dat wordt bepaald door een onafhankelijke instantie indien de zorg onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) valt. Met de beoordelingsbrief van deze instantie komt u bij de coördinerend verpleegkundige van ’t Gerack. Die luistert eerst heel goed naar wat u zelf precies wilt. Vervolgens proberen we afspraken te maken waar u zich prettig bij voelt. Die afspraken leggen we vast in een zogenoemde Zorgovereenkomst.
Zo is voor alle betrokkenen duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Als de situatie verandert, passen we de afspraken in overleg aan.
Voor zorg thuis die onder de ZVW (Zorgverzekeringswet) valt, stelt de verpleegkundige van ’t Gerack de indicatie. Op dezelfde manier als hierboven beschreven maakt u met de verpleegkundige afspraken over welke zorg u nodig hebt.

Indicatie voor huishoudelijke ondersteuning
Of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning, wordt bepaald door de gemeente. U kunt ons vragen om u te helpen bij de aanvraag. Het is afhankelijk van uw inkomen wat een hulp in de huishouding kost. U betaalt in elk geval een eigen bijdrage. U kunt natuurlijk ook zonder indicatie zelf en op eigen kosten een hulp in de huishouding nemen.

Indicatie voor dagbesteding
Om gebruik te kunnen maken van dagbesteding hebt u een indicatie nodig voor ‘begeleiding groep’. Die kunt u bij de gemeente aanvragen; veelal hebt u een diagnose en een verklaring via uw huisarts nodig. Wij bieden zo nodig ondersteuning bij het aanvragen van de indicatie. Het is afhankelijk van uw inkomen wat de Dagbesteding kost. U betaalt in elk geval een eigen bijdrage. We vragen van u een kleine bijdrage van € 1,- per dagdeel voor de extra activiteiten.

Eigen bijdrage
Voor zorg die onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) valt betaalt u een eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage gaat betalen. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Meer informatie hierover vind u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz

Aanvullende diensten
Niet alle diensten die 't Gerack kan verstrekken onder verzekerde zorg. Sommige kosten, zoals het gebruik van consumpties, telefoon, kapper of pedicure, of het verzorgen van de was, zijn voor eigen rekening. De diensten die wij aan u leveren en die niet worden vergoed, noemen wij  “aanvullende diensten”. Uiteraard staat het u vrij om al dan niet gebruik te maken van deze diensten. Voor de vaststelling van de tarieven sluit 't Gerack aan bij de indeling die Zorginstituut Nederland maakt op de website www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/verblijf+in+een+instelling/overige+voorzieningen#Wassenvanlinnenenkleding

Tarieven voor aanvullende diensten bij 't Gerack
Clienten die in De Mieden komen wonen en de was door 't Gerack willen laten verzorgen betalen eenmalig 75 euro en kunnen dan onbeperkt wasmerkjes bestellen. Vervolgens betalen zij 45 euro per maand voor de wasverzorging. Daarnaast kunnen intramurale clienten via 't Gerack een inboedelverzekering (8 euro per jaar) en WA-verzekering (3 euro per jaar) afsluiten. Voor een RTV kabelaansluiting wordt 8 euro per maand in rekening gebracht, en voor een telefoonaansluiting 14 euro per maand.

Ook is het mogelijk gebruik te maken van de recreatiezaal voor een (familie)feestje of wanneer u een logee heeft die producten van het huis wenst. Voor deze tarieven kunt u contact opnemen met de receptie van De Mieden of klik hier om de tarieven online te bekijken.

Activiteitenkalender

Klik op een datum met een blauw kader om de activiteit(en) op die dag te bekijken. De geheel blauwe datum is vandaag.
 

april

z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Notatie: 04/25/2018
Klik op een datum om
een activiteit te bekijken