Home

Actueel

PROJECT TELEZORG

Zorgorganisatie ’t Gerack in Uithuizen en hard- en softwareaanbieder MobileCare in Amsterdam starten in de gemeente Eemsmond een grootschalig project voor innovatieve thuiszorg. Met moderne hulpmiddelen als tablets, slimme horloges en sensoren krijgen vijfhonderd ouderen en andere zorgbehoevende thuiswonenden nieuwe vormen van telezorg die hun gezondheid en leefsituatie ten goede komt.

 

Het project Zorg Dichtbij is tot stand gekomen na bemiddeling door Economic Board Groningen (EBG). Het zal de regio nieuwe banen opleveren, onder meer bij het telezorgcentrum dat in Delfzijl komt.

 

’t Gerack en MobileCare willen met Zorg Dichtbij zorg, welzijn en gezondheid van ouderen verbeteren en vereenzaming tegengaan. Nu de overheid ouderenzorg anders organiseert en ouderen langer thuis wonen, zoeken zorgorganisaties naar oplossingen die zorg voor hun cliënten op niveau kunnen houden. Zorg Dichtbij is het eerste telezorg-project in Nederland dat op deze schaal zorg op afstand aanbiedt.

 

Goed vestigingsklimaat

Economic Board Groningen heeft een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van de  samenwerking tussen ’t Gerack en het Amsterdamse MobileCare. ‘Door onder meer de provincie te betrekken en dankzij de inzet van gemeenten in de regio raakte Mobile Care overtuigd van het goede vestigingsklimaat’, verklaart Elwin ter Horst, programmamanager acquisitie bij de Economic Board.

 

Het zorgproject past uitstekend bij de doelstelling van de Economic Board: versterken van de economie in Noord-Groningen. ‘Het levert werkgelegenheid op en het is innovatief’, aldus Ter Horst. ‘We willen het telezorgcentrum in de regio vestigen. De vraag naar medewerkers sluit goed aan bij het aanbod van personeel in de regio’.

 

In eigen omgeving

‘Wij opereren in een dunbevolkt gebied waar veel kwetsbare mensen wonen’, licht directielid Ronald Helder van ’t Gerack toe. ‘Onze verantwoordelijkheid is het leveren van goede zorg. Dat hoeft niet altijd in een instelling. Met moderne hulpmiddelen kunnen we in onze visie zo dicht mogelijk bij de mensen dat ook doen, in hun eigen omgeving en zoveel mogelijk onder de regie van de mensen zelf.’ Zorg Dichtbij wordt door ’t Gerack onder meer betaald vanuit gemeentelijke WMO-vergoedingen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

 

Nieuw servicecentrum

Per 1 april gaan medewerkers van ’t Gerack vanuit een nog op te zetten servicecentrum  via beeldcommunicatie dagelijks contact zoeken met cliënten die meedoen in het project. Het horloge van de cliënten houdt daarnaast hun gezondheid in de gaten via registratie van  lichaamsfuncties zoals temperatuur, hartslag en bloedsuikerspiegel. Bij afwijkende waarden ontvangt het servicecentrum een signaal, zodat snel kan worden ingegrepen. Met een app waar ook mantelzorgers gebruik van kunnen maken wordt het onderhouden van sociale contacten eenvoudiger.

 

Goede aanvulling

‘Onze technieken voor virtuele thuiszorg en assisted living ondersteunen de zorg’, zegt Patrick Landsman, directeur van MobileCare. ‘Zorg blijft mensenwerk, maar in een gebied waar mensen op afstand wonen is het een goede aanvulling op de reguliere thuiszorg.’ Landsman wijst erop dat deze aanpak in Scandinavische landen zeer gangbaar is.

 

’t Gerack en MobileCare willen na de eerste start het innovatieve zorgconcept in heel Noord-Groningen aanbieden aan in totaal tot vijfduizend mensen. Het servicecenter zal daarvoor enkele tientallen extra medewerkers aantrekken. MobileCare-directeur Landsman zegt dat Zorg Dichtbij ook technisch nog een stap kan maken door benutting van sensoren die activiteiten van deelnemers waarnemen.

 

Snel internet

Voor uitrol van de telezorg in heel Noord-Groningen is een sneller internetnetwerk noodzakelijk. Voor MobileCare was het 5G project van Economic Board een belangrijke reden om in Groningen te beginnen met deze vorm van zorg-op-afstand. In de voorlopige omvang kan het project toe met bestaande 3G- en 4G-verbindingen.

 

Over de Economic Board Groningen

De Economic Board Groningen (EBG) geeft de economie in Noord-Groningen een nieuwe impuls. EBG wil zorgen voor meer bedrijvigheid en meer banen in Noord-Groningen.

Dit doet EBG door ondernemers met goede plannen te ondersteunen en te financieren, het onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en te investeren in snel internet voor iedereen. Daarnaast helpt EBG de kansrijke sectoren bouw, 5G en ICT, toerisme en de groene chemie verder te groeien.

 

Vanuit RTV Noord is hier aandacht aan besteed: http://rtvn.gr/3a0n

Activiteitenkalender

Klik op een datum met een blauw kader om de activiteit(en) op die dag te bekijken. De geheel blauwe datum is vandaag.
 

september

z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Notatie: 09/22/2017
Klik op een datum om
een activiteit te bekijken